Certifikat Poslodavac Partner

O certifikatu

Kvalitetno upravljanje ljudskim kapitalom, koje se očituje kroz partnerski odnos poslodavca i posloprimca, uz sposobnost poslodavca da se najboljim kadrovima nametnu kao poslodavac izbora, glavna je odrednica prednosti poduzeća u današnjem gospodarstvu. Transparentnost današnjeg tržišta rada i težnja ka izvrsnosti u svim segmentima poslovanja dodatno intenziviraju borbu za talentima. 

Misija projekta Certifikat Poslodavac Partner

 • Senzibilizirati širu gospodarsku javnost o značenju upravljanja ljudskim resursima
 • Unaprijediti HR procese u skladu s najboljim svjetskim praksama
 • Promovirati funkciju upravljanja ljudskim resursima u organizacijama
 • Prepoznati i istaknuti organizacije koje kvalitetno upravljaju ljudskim resursima

Privlačenje, prepoznavanje i razvoj „neopipljivih vrijednosti“ organizacije nije samo pitanje procesa upravljanja ljudskim resursima već baza cjelokupne organizacije poslovanja, prepoznatljivog statusa kojeg organizacija gradi u javnosti te vrijednosti koje zagovara.

 • Fleksibilnost - knjiga standarda je pisana na način da je prilagođena organizacijama različite veličine i pristupa upravljanju ljudskim resursima.
 • Povjerljivost - čuvanje svih podataka regulira se Ugovorom o povjerljivosti.
 • Podrška u razvoju - orijentacija Certifikacijskog tima na razvojni potencijal organizacije.
 • Redovito praćenje - certifikat se izdaje na razdoblje od 12 mjeseci nakon kojeg slijedi recertifikacija.

Izrada Zapisnika i autorizacija podataka

 • Certifikatorski tim priprema sažeti opis postojećeg sustava upravljanja ljudskim resursima unutar organizacije koji dostavlja na pregled i autorizaciju predstavniku organizacije.

Bodovanje

 • Svaki član tima neovisno boduje procese opisane u Zapisniku u skladu s Knjigom standarda te se potom konsenzusom usklađuju ocjene.
 • Ukoliko određeni procesi ne zadovoljavaju standard Certifikata, Klijent može odlučiti uzeti 3 mjeseca stanke radi unapređenja istih, prije nego Certifikatorski tim izradi finalno bodovanje i nakon toga procijeni da li je tvrtka zadovoljila standarde za dobivanje Certifikata.

Izrada Finalnog izvješća

 • Finalno izvješće uključuje osvrt na sva područja, grafičku usporedbu sa standardima projekta, usporednu analizu s drugim organizacijama i sugestije za daljnje poboljšanje.

Prezentacija rezultata

 • Prezentacija rezultata predstavnicima organizacije i izrada Sažetka izvješća za menadžment s kratkim pregledom ključnih rezultata i zaključaka.

Dodjela i promocija

 • Ukoliko organizacija zadovolji standarde uručuje joj se Certifikat na period od 12 mjeseci tijekom kojeg ima pravo koristiti znak Poslodavac Partner te je promovirana kroz medijsku kampanju projekta.

Razvoj procesa upravljanja ljudskim resursima

 • Organizacije koje žele iskoristiti metodologiju Certifikata za razvoj funkcije mogu u projekt ući u fazama te na osnovu prvobitne analize odrediti period za razvoj procesa nakon kojeg slijedi ponovna analiza i završetak certifikacijskog procesa.

Novosti

Dobitnici

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija