Najnovije informacije o projektu i HR aktivnostima

Novosti i događanja

Intervju s Vladimirom Senčar Perkov, direktoricom Ljudskih resursa u Ini

Intervju s Vladimirom Senčar Perkov, direktoricom Ljudskih resursa u Ini

23. studenog 2018.

Ukratko razvoj karijere unutar organizacije:

Vladimira Senčar Perkov je menadžer s preko 20 godina iskustva u području upravljanja ljudskim resursima. Karijeru je započela kao HR konzultant i headhunter. Nakon desetogodišnjeg konzultantskog iskustva, karijeru je nastavila u biznisu gdje je radila na regionalnim i lokalnim pozicijama u području upravljanja ljudskih resursa. Od 2013. godine radi kao direktor Ljudskih resursa u Ini. Vladimira Senčar Perkov je po struci mag.sc.oecc. te se dodatno usavršava na Cotrugli EMBA. Uz svoje znanje iz područja ekonomije, u svojem dugogodišnjem radu se usavršavala na prestižnim svjetskim edukacijama, treninzima, konferencijama, a vrlo često je i sama predavač ili panelist na brojnim hrvatskim i međunarodnim stručnim skupovima.

 

Nekoliko uvodnih informacija o Vašoj organizaciji:

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

 

INA se u projekt Certifikat Poslodavac Partner (CEP) uključila 2010. godine i svake godine ostvaruje odlične rezultate u procesu certificiranja. Koje prakse upravljanja zaposlenicima Inu izdvajaju od drugih poslodavaca? U čemu prepoznajete vrijednost Certifikata Poslodavac Partner?

Ponovno dobivanje certifikata Poslodavac Partner, iznova potvrđuje visoke standarde kvalitete Ininih procesa i praksi zahvaljujući kojima se ističemo na hrvatskom tržištu u upravljanju ljudskim resursima. Taj nivo kvalitete provodimo na razini cijele INA Grupe čemu svjedoči i 5 novih dobitnika Certifikata – CROSCO, STSI, INA MAZIVA, Top Računovodstvo Servisi te Plavi tim.

Sva ova ovisna društva INA Grupe ulažu značajne napore u razvoj svojih zaposlenika, pri čemu se velika pažnja pridaje internom dijeljenju znanja putem INA Akademije te prepoznavanju talenata i brizi o njihovom razvoju. Kompanija ima dosljedan sustav upravljanja radnim učinkom koji se primjenjuje u cijeloj organizaciji i na svim razinama te unapređuje iz godine u godinu, a osigurava pravednost u nagrađivanju i prepoznavanju kvalitete doprinosa te prepoznavanje izvrsnih i talentiranih zaposlenika. Također, zaposlenicima su omogućeni različiti fleksibilni oblici rada, zdravstveni pregledi, programi usmjereni na promicanje zdravlja te različite pogodnosti u sklopu beneFIT platforme na Ininom intranetu. Zbog svoje afirmativne politike prema zaposlenim majkama i rodnoj ravnopravnosti kompanija ima puni Mamforce certifikat, a kao popisnici Povelje o raznolikosti svakodnevno osnažujemo međusobne razlike i poduzimamo brojne aktivnosti kako bismo kroz uključenost svih zaposlenika postizali bolje rezultate. Krajem studenog održat ćemo drugi dan otvorenih vrata za naše zaposlenike pod nazivom #svismoOK, na kojem ćemo kroz predavanja, radionice, sajam kulture te panel diskusiju s najvišim predstavnicima uspješnih kompanija u Hrvatskoj sudionicima dočarati važnost teme raznolikosti i uključenosti te objasniti kako svatko može doprinijeti takvoj pozitivnoj kulturi i okruženju.

Vrijednost certifikata je primarno u tome da sami sebe svake godine dodatno unapređujemo – INA kao vodeća naftna kompanija u Hrvatskoj i regiji vodi računa o svojim zaposlenicima te ćemo nastaviti s daljnjim usavršavanjem naših programa i razvojem inovativnih i u struci prepoznatih vodećih praksi za naše zaposlenike. Osim toga, želimo biti prepoznati kao dobar poslodavac kroz objektivnu i nezavisnu procjenu koja ima vrijednost na našem tržištu te koja nam iz godine u godinu skreće pažnju na to koliko napredujemo i na što sve možemo biti ponosni.

 

U 2018. godini čak šest povezanih društava unutar INA Grupe, koja zapošljavaju gotovo sedam tisuća ljudi, doseglo je standard kvalitete u upravljanju ljudskim potencijalima potreban za stjecanje Certifikata Poslodavac Partner. Radi se o iznimnom dostignuću, budući da samo mali broj organizacija može dosegnuti visoke standarde CEP-a. Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete prilikom razvoja i implementacije HR procesa u sustavu takve veličine i kompleksnosti?

Uvijek nastojimo biti izvrsni u svemu što radimo i provesti svaku našu vrijednu praksu u svim povezanim društvima te sukladno tome maksimalno usklađujemo naše standarde na razini cijele INA Grupe. Kako bismo to uspjeli, potrebno je uskladiti potrebe biznisa i naći učinkovita rješenja koja mogu odgovarati svima ali ih znati i prilagoditi specifičnim potrebama tamo gdje je nužno. Važan faktor implementacije su i potrebno vrijeme, kvalitetni suradnici koje svakako imamo u povezanim društvima te velika upornost i dosljednost.

 

Kao tvrtka posvećujete puno pažnje promicanju zdravlja i brizi za zaposlenike. Možete li nam reći više o tome?

Zaposlenicima su omogućeni zdravstveni pregledi i programi usmjereni na promicanje zdravlja u sklopu projekta Zdravlje+ koji se u INA Grupi provodi već šest godina i u njemu sudjeluje oko 4.000 zaposlenika Grupe. Kroz projekt se provodi zaštita, očuvanje, unapređenje te promicanja zdravlja radnika s naglaskom na prevenciju pri čemu je također važno istaknuti da su sve ove aktivnosti dodatni doprinos dobrobiti zaposlenika koji je iznad zakonske usklađenosti. Do sada smo proveli brojne interne kampanje u sklopu ovog projekta: „Manje stresa“, „Minuta za zdravlje“, „Pokreti koji čine promjenu“, „Sat bez računala“, „Ritam srca-glazba života“, „Promjena životnih navika s Mariom Valentićem“, „Hormonalno zdravlje“, „Tjedan zdrave hrane“ i mnoge druge. Kompanija provodi i preventivne programe mentalne i fizičke relaksacije te medicinske rehabilitacije u sklopu kampanje „Medicinski i zdravstveni programirani aktivni odmor“, a o učinkovitom pružanju prve pomoći i stručnim konzultacijama kod liječnika za osobne potrebe naši zaposlenici mogu saznati kroz internu aplikaciju „Pitajte naše liječnike“ u sklopu kampanje „Svatko može spasiti ljudski život“.

Zaposlenici također mogu koristiti i oko 200 pogodnosti u sklopu platforme beneFIT platforme na Ininom intranetu čiji je glavni cilj brinuti o cjelovitoj dobrobiti zaposlenika na radnom mjestu i u njihovo privatno vrijeme te posebice o poboljšavanju ravnoteže privatnog i poslovnog života svih zaposlenika. O zdravlju i balansu privatnog i poslovnog brinemo i kroz naš projekt FORa – fleksibilni oblici rada, a razne tehnike savladavanja stresa, znanja iz područja emocionalne inteligencije, tehnike uspješne komunikacije i općenito rada na sebi, zaposlenici mogu prolaziti kroz našu INA Akademiju

 

INA ima razvijene programe korporativne odgovornosti. Možete li navesti neke od njih i što želite njima postići?

Održivi razvoj smatra se jednim od temeljnih načela poslovanja Ine i predstavlja našu trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja. Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe, a odnose se na definiranih šest ključnih područja održivog razvoja – klimatske promjene, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, odnose sa zajednicom, ljudski kapital te etiku i upravljanje. Kompanija svake godine podrži više od stotinu razvojnih projekata, manifestacija i inicijativa namijenjenih djeci, mladima, kulturi, sportu i zaštiti okoliša pridonoseći time unaprjeđenju kvalitete života zajednica. Posebno bismo istaknuli kako je INA u posljednjih 10 godina za razvoj i opremanje hrvatskih bolnica donirala više od 5,6 milijuna kuna, a samo ove godine, u projekt je uključeno ukupno osam hrvatskih bolnica. Također, uključujemo se u sportske aktivnosti i rekreacijske te humanitarne sadržaje koji su usmjereni na zdravstvenu dobrobit društvene zajednice, a u tijeku je humanitarna akcija prikupljanja koraka za donaciju sredstava zakladi Hrvatska kuća srca za kupnju defibrilatora.

 

U procesu certificiranja posebno su se istaknule prakse fleksibilnih radnih aranžmana koje nudite zaposlenicima kako biste dodatno podržali balans privatnog i poslovnog života. Koji sve oblici fleksibilnog rada su dostupni zaposlenicima Ine?

INA je 1. siječnja 2017. godine za svoje radnike u izvansmjenskom radu uvela mogućnost fleksibilnih oblika rada, tzv. FORa-u, koja uključuje sljedeće pogodnosti: Fleksibilno radno vrijeme (FlexiTime) i Fleksibilno mjesto rada (FlexiPlace). Radi se o jednoj od najraširenijih svjetskih praksi u području ljudskih resursa koja doprinosi ostvarenju strategije kompanije, čime se INA svrstala uz bok svjetskih kompanija. FlexiTime je radno vrijeme s promjenjivim vremenom početka i završetka rada unutar osnovnih, prethodno definiranih pravila. Mogu ga koristiti svi radnici koji rade puno radno vrijeme u izvansmjenskom radu uz obvezu pridržavanja propisanog mjesečnog fonda sati. FlexiPlace je oblik rada koji radnici mogu povremeno koristiti na vlastiti zahtjev, a uključuje obavljanje posla od kuće onda kada to okolnosti i vrsta posla omogućavaju.  

 

Kako predviđate razvoj Vaše industrije u budućnosti? Kakvi profili će se tražiti? Koja je uloga Vaše organizacije u toj budućnosti?

INA je jedna od najjačih hrvatskih kompanija i tu poziciju namjeravamo zadržati i u budućnosti. Kompanija ide ukorak s novim tehnologijama, prati trendove, razvija i prilagođava svoje proizvode i usluge, kako bi odgovorila zahtjevima ove promjenjive industrije. INA će i u budućnosti ostati važan čimbenik u osiguravanju energetske sigurnosti Hrvatske kao i važan gospodarski kotač. 

Što se tiče radne snage, mišljenja sam da na tržištu rada nema dovoljan broj mladih ljudi koji se obrazuju u području STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) da zamijene inženjere koji odlaze u mirovinu što rezultira vrlo kompetitivnom atmosferom među poslodavcima. Zato  postoji velika potreba da se svijest o važnosti STEM područja kod mladih ljudi integrira u promišljanja o smjeru u kojem žele već od najmlađih dana. Kompanije svakako mogu puno napraviti da stimuliraju mlade na odabir određenih smjerova i zanimanja kako bi nakon diplome bili konkurentni na tržištu rada – kroz programe stipendiranja i omogućavanja stjecanja prakse, što u Ini sustavno činimo već godinama. Iz tih razloga, INA se posljednjih godina profilirala kao kompanija koja potiče i ohrabruje mlade ljude, a naš cilj je popularizirati područje STEM i približiti naftnu industriju mladima koji mogu postati naši budući zaposlenici. Već dugi niz godina radimo i na razvoju suradnje s akademskom zajednicom i studentskim udrugama, a također provodimo i brojne programe kojima mlade želimo potaknuti na razvoj karijere u tom području.

 

INA ima dugogodišnju praksu osnaživanja mladih osoba na tržištu rada kojom podržava njihov razvoj te potiče izvrsnost. Molimo, podijelite s nama programe koje provodite s tim ciljem.

U sklopu Ininog pripravničkog programa Growww od 2010. smo zaposlili gotovo 650 pripravnika iz različitih područja – naftnog inženjerstva, geologije, psihologije, prometnih znanosti, kemijskog inženjerstva, ekonomije, elektrotehnike/informatike i strojarstva, prava te građevine i arhitekture. Program potiče zapošljavanje mladih bez iskustva iako je njihov rad na početku većinom ulaganje. Međutim, mladi imaju priliku brzo učiti i napredovati što kompaniji s druge strane donosi nove ideje, svježi pogled na stvari, energiju i naravno učinkovitost. Primanja su stimulativna i iznimno konkurentna za početnike u odnosu na hrvatske prilike te se ponosimo time da od samog početka mladima dajemo konkretnu šansu, edukaciju i mogućnosti. Osim toga, posebno se ističu i tri projekta: srednjoškolsko natjecanje Junior Freshhh u kojem učenici rješavaju različite zadatke iz područja prirodnih znanosti uz primjere primjene u industriji, studentsko natjecanje Freshhh u sklopu kojeg studenti upravljaju virtualnom naftnom kompanijom i projekt Najprofesor/ica u okviru kojeg kompanija prikuplja nominacije za najinspirativnije srednjoškolske profesore u području matematike, fizike i kemije, a nominiraju ih studenti tehničkih i tehnoloških fakulteta, prirodoslovnih fakulteta i fakulteta geo-znanosti.

BUDITE NAJBOLJI U HR!

Zašto Vaša tvrtka ne bi stekla najbolji hrvatski certifikat za upravljanje ljudskim potencijalima?

Prednosti tvrtki nositeljica Certifikata:

  • imaju 35% veći odaziv kandidata na oglase za posao
  • posloprimci ih percipiraju kao dobro organizirane i strukturirane te nude više mogućnosti za razvoj karijere
  • 95% posloprimaca preferiralo bi raditi za kompaniju koja nosi Certifikat Poslodavac Partner

Sada je pravi trenutak da se prijavite kako biste dobili Certifikat Poslodavac Partner za 2020. godinu!

Za više informacija možete se obratiti voditeljici projekta Certifikat Poslodavac Partner, Martini Kessler na martina.kessler@selectio.hr, ili telefonom na 01/6388-204.

Kontaktirajte nas za besplatnu inicijalnu procjenu potencijala od strane naših konzultanata ili ispunite HR upitnik za osnovnu samoprocjenu Vaše organizacije!

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija